Inverkan av gläntor i skog: CFD_beräkningar och LIDAR-mätningar

Frågeställningen i detta projekt är hur gläntor i skogen påverkar krafter (dvs. utmattning och underhåll) och energiproduktion för vindkraftverk. Avancerade CFD-simuleringar (CFD=Computational Fluid Dynamics) kopplade till last- och produktionsberäkningar kommer att göras och dessa kommer att valideras mot LIDAR-mätningar. Mätningarna kommer göras före och efter en avverkning av skogen framför ett vindkraftverk (i den dominerande vindriktningen) för att undersöka effekten av avverkningen. Parameterstudier (beräkningar) kommer att utföras för att undersöka effekten av gläntors utformning, t.ex. längd och bredd.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-07-01

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.