Internationellt demonstratorsamarbete för miljöanpassade, säkra och konkurrenskraftiga flygmotorer (IntDemo Motor))

Syfte och mål: Projektet är inriktat mot den för flygindustrin så viktiga demonstrationsfasen. Inom projektet kommer flera olika demonstratorer i form av komponenter och moduler i full skala att utvecklas och testas i motorprov eller flygprov till TRL6 i internationellt samarbete med världens ledande flygmotorintegratörer. Målet är 15 % minskad vikt och ökad funktionalitet för de delar som utvecklas i projektet. Förväntade effekter och resultat: Projektet innebär ett viktigt steg för att minska flygets klimatpåverkan då det ger direkt resultat i form av minskad bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp när det införs i nästa generations flygplan och motorer. Förutom miljövinster leder projektet till affärspositionering både för GKN Aerospace och för övriga deltagande företag, samt till relevanta forskningsfrågor för akademi. Upplägg och genomförande: GKN Aerospace har till största del samlat sin drivning inom teknologiutveckling av interna och externa projekt i större program inriktade mot företagets modulspecialisering. Detta ger synergi mellan låg-TRL-forskning och demonstratorer. IntDemo Motor kommer att integreras med dessa modulprogram. IntDemo Motor består av tre arbetspaket. Varje arbetspaket innebär demonstratorer i samarbete med internationell OEM.

Samarbetande organisationer

  • AIM Sweden AB (Privat, Sweden)
  • Brogren Industries AB (Privat, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-04-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 11 jul 2020.