Integrering av algodling och andra biotekniska processer i ett bioraffinaderiskoncept

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-04-30

Sidansvarig Publicerad: ti 17 mar 2020.