Integrated Duct Aerodynamics

Syfte och mål
Syftet med det föreslagna projektet är att: Utveckla metoder för integrerad kompressorkanaldesign och visa potentialen i en integrerad design strategi. Utnyttja unika provmöjligheter för aerodynamik i integrerade kompressorkanaler för att validera nya designkoncept. Upprätta ett samarbete på kompressorkanal-aerodynamik mellan Chalmers och Loughborough University. Positionera GKN Aerospace som en naturlig design/make-partner för kompressorstativ.

Förväntade effekter och resultat
Projektet kommer att svara på följande viktiga frågor: Vilken metodik ska användas för att få ett optimalt integrerat system inklusive kompressor, luftavtappning och kompressorkanal? Vad begränsar och vilka konstruktionsregler kan fastställas för en optimal integrerad design? Vad är den potentiella vinsten med ett integrerat designkoncept och hur skulle den globala motorprestandan påverkas?

Planerat upplägg och genomförande
Validera nuvarande state-of-the-art CFD metoder med hjälp av befintliga testdata. Visa CFD-modellernas förmåga att förutsäga prestanda samt identifiera brister i modellerna. Utforma en kanal och kontrollera dess funktion i relevant testmiljö. Designen kommer att behandlas som ett basfall att användas för jämförelse med nya integrerade designkoncept. Testdata kommer också att användas för validering av utvecklade numeriska metoder. Vidareutveckla CFD analysmetoder för framtida designstrategi och verifiering av inbyggda kompressor/kanalkoncept.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.