Innovativ design av funktionella ytskikt i krävande miljöer (FUNCASE)

Forskningsprogrammet FUNCASE erbjuder en för Sverige unik, excellent forskningsmiljö, som spänner över nyfikenhetsdriven grundforskning över strategisk och problemotiverad forskning till industrialisering. Nya och förbättrade material är strategiska för mänskligheten, vilket styrks av en serie nobelpris och produkter till nytta för mänskligheten, inte minst för en bättre resurshushållning, minskad energiförbrukning och bättre livskvalitet samt en renare miljö. Vi ämnar bidra med att utveckla nya kolbaserade material. Det handlar om unika och nyligen upptäckta material från våra laboratorier: 1) Fullerenlika kolskikt som gör att kullager fungerar utan smörjning, 2) Nanokompositer för superhårda ytbeläggningar på skärverktyg, 3) karbidvarianter av grafenskikt (s.k. Maxén) och 4) neutrondetektorer för Sveriges internationella storsatsning ESS-anläggningen i Lund. Forskningsprogrammet innebär att Sverige befäster sin roll som internationellt ledande inom avancerade funktionella material. Det uppnås genom att kraftsamla inom noggrannt utvalda områden med ett fokus på att skapa samhällsnytta med: - Nyskapade högpresterande smarta material - Integrerad tillverkning, analys och datorbaserad modellering - Säkrad IPR och FoU med företag - Utbildning av forskare och industrialister. Forskningen drivs med aktiv industrisamverkan. Forskarna är extremt produktiva efter akademiska måttstockar och med stora antal innovationer, patent samt avknoppningsföretag.Här skapas oöverträffade multifunktionella material för verkstads-, energi-, och IT-brancherna samt livsvetenskapernas teknologi. Visionen är att tillämpningsinspirerad grundforskning inriktad på design av nya material på atomär/ molekylär skala som löser samhällsproblem inom energi, miljö, hälsa och sysselsättning. Forskarna integrerar vetenskap på multipla skalor, upptäcker nya material, möjliggör effektiv tillverkning av komponenter och utvecklar material för effektivare energiomvandling. Professor Lars Hultman som företräder verksamheten är en av Sveriges mest internationellt kända forskare inom materialvetenskap och nanoteknologi.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Finansieras av

  • Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF) (Non profit, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.