Innovationssamhällets hållbarhet

​Istället för att fokusera direkt på innovationerna så tittar vi på samhällets organisation och utveckling som ett komplext system. Samhällen är organiserade och vidmakthållna genom innovationskaskade, men samtidigt så är de inlåsta i dominanta sociotekniska regimer som varken uppstått eller enkelt kan bytas ut utifrån dess hållbarhetseffekter. Dessa fenomen är otillgängliga för nuvarande teorier och vi arbetar för att kombinera insikter från innovationforskning med komplexitetsforskning.

Tillsammans med våra internationella partners i två EU-projekt utvecklar och tillämpar vi sådana modeller via fallstudier. För närvarande så jobbar vi med att ta fram ett syntetiskt ramverk som vi tillämpar i paleoantropologi och transitionsforskning.
Publikationer

​Andersson, Claes. Törnberg, Anton, Törnberg Petter. “An evolutionary developmental approach to cultural evolution”, submitted to Current Anthropology.

Andersson, Claes. “Fidelity and the emergence of stable and cumulative sociotechnical systems”, submitted to Human Nature.

Andersson, Claes. 2011. “Palaeolithic punctuations and equilibria: did retention rather than invention limit technological evolution?” PalaeoAnthropology 243-259.

Andersson, Claes. 2011. “Splitting the replicator: generalized Darwinism and the place of culture in Nature.” Journal of Economic Behavior and Organization 80:657-669.

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.