Innovation mot infektion

Syfte och mål - uppfyllelse: Syftet med projektet Innovation mot Infektion (IMI) är att minska antalet vårdrelaterade infektioner (VRI), och smittspridning i sjukvården. Mål: 1. Ett konsortium med en etablerad innovationsprocess som arbetar vidare med resultaten och lösningarna efter projektet. Uppfyllt då flera projekt och aktiviteter fortsätter efter avslutat projekt. 2. Ökad insikt i flöden och situationer i sjukvården där risken för infektioner är hög. Uppfyllt 3. Förslag till koncept som kan minska VRI, smittspridning och antibiotikaresistens. Uppfyllt Resultat och förväntade effekter - utfall: Projektet har genomfört, testat och utvärderat c:a 20 dellösningar. Tesen för projektet var att proaktiva arbetssätt för att minska smittspridning och VRI kan utvecklas med inspiration från andra sektorer främst livsmedelsindustrin. Dessa arbetssätt drar nytta av nya dellösningar och produkter som tillsammans kan ge förbättrad kvalitet samt minska risker för VRI. Ett av flera exempel är koppling mellan diagnostik och städning för att minimera smittspridning. Under hösten 2015 avses en projektskiss arbetas fram för ett koncept baserat på dellösningarna.

Samarbetande organisationer

  • YKI, Ytkemiska Institutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) (Non profit, Sweden)
  • Haninge kommun (Offentlig, Sweden)
  • Stockholms universitet (Akademisk, Sweden)
  • Karolinska Institutet (Akademisk, Sweden)
  • Medibiome (Privat, Sweden)
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset (Offentlig, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB (Offentlig, Sweden)
  • Skånes universitetssjukhus (SUS) (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2012-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.