Improvement of biogas generation by coupling bioelectrochemical systdms to anaerobic digestion

På grund av minskad tillgång på olja samt behovet av att minska påverkan från föroreningar på miljön, är en av de största utmaningarna i dagsläget att hitta hållbara och förnyelsebara energikällor.

Startdatum 2012-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-03-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.