Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige - en fullskalestudie (AGNES II)

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-06-15

Sidansvarig Publicerad: fr 11 nov 2022.