Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige - en fullskalestudie (AGNUS II)

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-06-15

Sidansvarig Publicerad: on 24 jun 2020.