Implementering av 2D detektor för synchron XRD vid XAS strålröret Balder vid MAX IV

Detta projekt investerrar och implementera en 2D detektor för röntgendiffraktion (XRD) vid röntgenabsorptions/emissions spektroskopistrålröret Balder vid MAX IV. Efter "comissioning" kommer infrasrtukturen att vara öppen för generella användare vid BAlder för synkron (anomalisk) XRD och XAS/XES mätningar.

Samarbetande organisationer

  • Max IV-laboratoriet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2017-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 04 feb 2021.