ISEA -- Increase shipping efficiency using ship data analytics and AI to assist ship operations

Digitalisering av sjöfarten ökar och mer fartygsprestandadata samlas in och detta skulle kunna integreras i olika fartygs energieffektivitetsåtgärder. Detta projekt kommer att undersöka hur dataanalys kan hjälpa till att vidareutveckla och främja energieffektiva åtgärder i sjöfarten genom att:
• förbättra fartygsprestandamodeller i dessa energiåtgärder
• utveckla intelligenta beslutsstöd för enskilda fartyg,
• tillhandahålla korrekt utvärdering av bränsle- och miljöfördelar med olika energimått, etc.
Detta projekt kommer också att studera olika aktörers krav och vilja att använda dataanalys för energieffektivitet genom att intervjua sjömän för att hitta hinder och krav för genomförande och användning av dessa åtgärder. Två typiska hamnar kommer att användas för att kvantitativt visa minskning av bränsleförbrukning och utsläpp genom att integrera AI-energieffektivitetsåtgärder i IMO: s riktlinjer för JIT. Analysen kan hjälpa till att förstå genomförbarheten av åtgärder för att uppnå IMO-utsläppsminskningsstrategin fram till 2030.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2022-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 04 nov 2021.