INTERACT - Analys av utläggningsmönster förvågenergiomvandlare med hänsyn till interaktionseffekter i LCOE- och utmattningsanalyser

Ett fåtal fullskaliga prototyper av vågkraftverk (WEC) har installerats i havet som enskilda enheter för demonstration och teknikutveckling. Fortsatt kommersialisering kräver installation av många WECs i vågparker. Denna uppskalning till system är en utmaning pga interaktionseffekter mellan WECs och deras komponenter. Nya design- och utvärderingsmetoder behövs som tillsammans med simuleringsmodeller kan användas för att designa vågparker med hänsyn till interaktionseffekter för optimal systemprestanda, t ex effektprestanda, mekanisk livslängd och LCoE. Projektet bidrar till utvecklingen av sådana designmetoder och modeller. Det uppnås genom systemteknik, riskanalyser, och fullt kopplade hydrodynamiska-strukturanalyser. LCoE-beräkningar visar hur LCoE påverkas av WEC-interaktionseffekter i vågparker, inklusive förankringars och kablars strukturintegritet. Fallstudier med olika WEC-tekniker, installationsområden, utläggningsmönster och storlek simuleras, analyseras och optimeras.

Samarbetande organisationer

  • Waves4Power AB (Privat, Sweden)
  • Corpower Ocean AB (Privat, Sweden)
  • Seaflex AB (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • NKT Cables AB (Privat, Sweden)
  • Novige AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-09-01
Slutdatum 2024-03-31

Sidansvarig Publicerad: sö 09 okt 2022.