INNODEFAB Innovativa koncept för lättviktskonstruktion och tillverkning av svetsade höghållfasta stålkonstruktioner

Projektet ska utveckla och demonstrera nya lättviktskoncept och tillverkningstekniker för infrastruktur, tyngre fordon och materialhantering. Detta genom införande av starkare stål i nya lättviktskoncept, exempelvis sandwichkonstruktioner, samtidigt som nya tillverkningstekniker med hög produktivitet och livslängdshöjande effekt tillämpas. Projektet kommer att bidra till utlysningsmålet inom LIGHTers Innovationstema 4: viktreducering >20%. Väsentligt ökad livslängd och minskad miljöpåverkan samt sänkta kostnader för tillverkning och underhåll är ytterligare mål för projektet.

Samarbetande organisationer

 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
 • Voestalpine Böhler Welding Nordic (Privat, Sweden)
 • NCC AB (Privat, Sweden)
 • Swerea (Privat, Sweden)
 • Lecor Stålteknik (Privat, Sweden)
 • Outotec (Sweden) AB (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
 • SSAB AB (Privat, Sweden)
 • Cargotech Sweden, Hiab (Privat, Sweden)
 • Elu Konsult (Privat, Sweden)
 • WSP Sverige (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.