Human and automation optimization

 

Optimal integration mellan människor och automationssystem

 

Målet för projektet är att minska arbetsbelastningen hos människor för att undvika onödig fysisk och psykisk stress, och samtidigt minimera energikonsumtionen hos maskiner och system. Denna avvägning mellan maskiner och människor kan göras med hjälp av optimeringsmetoder.

Tillverkningssystem kan ha en varierande grad av flexibilitet, en viktig egenskap inom automation. För att öka flexibiliteten kan tillverkningssystem bestå av både maskiner och mänskliga operatörer. I och med detta krävs en kompromiss mellan olika nivåer av automation. Människor är mer flexibla än maskiner, medan dessa ger ökad effektivitet, noggrannhet och säkerhet.

Vid optimering måste man ta hänsyn till såväl mänskliga som miljömässiga och ekonomiska faktorer. Den slutgiltiga prestandan hos ett system bör vara resultatet av en kombination av dessa kriterier. Arbetsbelastningen för människor kan koordineras så att onödig fysisk och psykisk stress kan undvikas. Det är också möjligt att analysera energikonsumtionen, antingen för individuella maskiner eller för systemet som helhet. Även för tidskritiska system kan det vara möjligt att minska energianvändningen genom att förändra beteendet för varje individuell maskin.

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.