Highly Automated Freight Transports TSAF (AutoFreight)

Projektet Highly Automated Freight Transports ämnar forska kring den grundfunktionalitet på tunga fordon som krävs för att realisera automatiserade godstransporter (SAE nivå 4) på publika vägar. Projektet kommer identifiera behovet av fysisk och digital infrastruktur på allmän väg för att möjliggöra säkra, produktiva och automatiserade godstransporter. Projektet kommer även analysera behovet av anpassning av lagkrav för godstransporter vid höga nivåer av automatiserad körning.


Projektresultaten inkluderar en regional kunskapsuppbyggnad kring automatiserade godstransporter samt ett nätverk av samarbetspartners med förmågan att driva tidig forskning mot industrialisering. Ambitionen i projektet, det förväntade resultatet, är att studera genomförbarhet av högt automatiserade godstransporter med kommersiella fordon, inklusive långa transporter, samt verifiera och validera användningen i en autentisk logistikkedja.


Forskningen kommer baseras på tidigare forskningsresultat samt fordonsdata som samlas in under projektets gång via en kommersiell godstransport på allmän väg mellan Göteborgs hamn och en logistisk hub i Viared, Borås. Forskningsresultaten kommer därefter valideras genom simuleringar, provkörningar på Asta Zero testbana samt delvis på allmän väg. Högautomatiserade godstransporter (SAE nivå 4) kommer enbart valideras på testbana.

Samarbetande organisationer

  • Kerry Logistics Sweden AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
  • Ellos Group AB (Privat, Sweden)
  • Combitech (Privat, Sweden)
  • Borås stad (Offentlig, Sweden)
  • Speed Group AB (Privat, Sweden)
  • GDL Transport AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 11 okt 2019.