Home Energy Management (HEM)

HEM-projektet (Home Energy Management) är en del av BTA (Building Technologies Accelerator) – ett flaggskepp inom området för samhällsbyggnadsförändring i Climate-KIC (Climate-Knowledge and Innovation Community), ett initiativ från European Institute of Innovation & Technology (EIT).

HEM-projektet utvecklar ett flerfasetterat prognosverktyg för energianvändning som är mycket exakt vad gäller tid (och kan t.ex. förklara ursprunget till förbrukningstoppar) och plats (för att t.ex. förklara effekten av lokala aktiviteter). Living lab-miljöer, beteendestudier och teknikundersökningar används för utvecklingen.

Några av HEM-projektets komponenter är:
”Mätning” (inom-/utomhusförhållanden, byggteknik och materialprestanda), genom det nätverk av HEM-sensorer som ursprungligen byggdes upp i HSB Living Lab.
”Beteendeidentifiering” (hur användarna interagerar med energiförbrukande byggtekniker), som är utgångspunkten för prognostiserad energianvändning.
”Apparatintegrering” (sakernas internet), där användningen av apparater påverkar och samverkar med byggnadstekniker och byggnadsförvaltning.
”Undersökningar” (återkoppling från användarna), vilket gör det möjligt att bygga upp en kunskapsdatabas med data om energianvändning och medvetenhet om besparingsmöjligheter.
”Prognostisering” (händelsebaserad faktoranalys), med målet att kunna bedöma beteenderelaterad energiefterfrågan på kort, medellång och lång sikt.

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Finansieras av

  • The European Institute of Innovation and Technology (EIT) (Offentlig, Hungary)

Sidansvarig Publicerad: lö 05 feb 2022.