Haverikonsekvensanalys av elfordonsbatterier

Syftet med projektet är att studera haverikonsekvenserna utifrån kommersiella batterikemier genom upphettning av Li-jonceller med variabla SOC i atmosfär med luft/syre eller i inert miljö. En ökad förståelse för batterihaverier är viktigt för ökad säkerhet i elektrifierade fordon.

Samarbetande organisationer

  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
  • Autoliv AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-10-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.