Hållbara, lättare och underhållsfria brobalkar för stärkt svensk infrastruktur

Syfte och mål: Projektet ska utveckla och verifiera ett nytt brokoncept med lättare stålbalkar i rostfritt stål med innovativt utformade korrugerade liv för att ersätta konventionella balkar i samverkansbroar. De korrugerade liven ger stora besparingar i material- och produktionskostnader. Extra viktbesparing fås genom användning av höghållfast rostfritt stål för balkarna, vilket också minskar underhållskostnaderna. Målet är att uppnå minst 20% minskning av material och vikt. Hela livscykelkostnaden för en bro byggd på det här viset kommer att minska med minst 20%. Förväntade effekter och resultat: Korrugeringen ger betydligt färre avstyvningar på balken, det ger stora besparingar i både produktiontid och materialåtgång. Den tunnare livplåten leder till ytterligare material- och viktbesparing, liksom till mindre energikrävande och snabbare svetsning med mindre värmetillförsel, restspänningar och deformationer. Sammantaget ger det besparing i kostnad och miljöbelastning. Fler positiva effekter är att balkarna kan designas för ökad stabilitet, bärförmåga och utmattningslivslängd. Duplext rostfritt stål ger förutom tunnare liv också underhållsfria balkar. Upplägg och genomförande: Det treåriga projektet delas upp i flera arbetspaket: teknisk kravspecifikation, design, produktion av provbalkar för verifiering och numerisk modellering, dokumentation av de tekniska processerna, kunskapsspridning och rapportering. Deltagarna är beställare, brokonsulter, materialtillverkare, svets- och brotillverkare, och branschorganisation med stort kontaktnät. Ett sådant brett konsortium gör att forsknings- och utvecklingsarbetet reflekterar verkliga behov, och ger också förutsättningar för att resultaten snabbt kan implementeras i framtida broprojekt.

Samarbetande organisationer

  • Swerim AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-06-30

Sidansvarig Publicerad: on 01 apr 2020.