Hållbara och attraktiva stationssamhällen

Huvudsyftet med projektet är att möjliggöra hållbar lokal mobilitet och effektiv markanvändning. Nya attraktiva lösningar för hållbara vardagstransporter i stationssamhället tas fram genom att tjänster paketeras med incitament och ett bilsnålt byggande. Mobilitetstjänsterna kommer ha fokus på transportlösningar kopplade till bonussystem som premierar hållbara resvanor. Ett klimatberäkningsverktyg förtydligar klimateffekten av exploateringsval, banker och mäklare får ökade affärsmöjligheter med hjälp av boendekalkyler utökade med tidsbudget och klimatavtryck.

Samarbetande organisationer

 • Svenska Handelsbanken AB (Privat, Sweden)
 • Alebyggen (Privat, Sweden)
 • Förbo AB (Privat, Sweden)
 • Västtrafik (Offentlig, Sweden)
 • Wallenstam (Privat, Sweden)
 • Ale kommun (Offentlig, Sweden)
 • BZZT (Privat, Sweden)
 • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
 • Derome (Privat, Sweden)
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Jutabo (Privat, sweden)
 • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) (Offentlig, Sweden)
 • IT-forskningsinstitutet Viktoria (Forskningsinstitut, Sweden)
 • HSB Göteborg (Non profit, Sweden)
 • CleverApps (Privat, Sweden)
 • Lerums Kommun (Offentlig, Sweden)
 • Svensk Fastighetsförmedling (Privat, Sweden)
 • ICA Sverige (Privat, Sweden)
 • Skanska (Privat, Sweden)
 • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 16 nov 2018.