Hållbar vatten­användning i områden med vatten­brist (SCARCE)

Syftet med projektet är att ta fram beslutsstöd för vägledning och prioritering kring åtgärder i områden med vattenbrist. Bland annat studeras åtgärders kostnadseffektivitet, bidrag till ökad vattentillgång samt genomförbarhet.

Samarbetande organisationer

  • Anthesis Enveco AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-05-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 23 nov 2019.