Hållbar sjöfart i Arktis

Projektet syftar till att ta fram en riskanalysmodell för oljespill i Arktis och främst i Nordostpassagen. En minskad isutbredning i Arktis innebär att nya fartygsrutter öppnas upp och fler fartyg innebär en ökad risk för oljeutsläpp längs sagda rutter. Vi ska svara på frågorna; Hur sprids/driver oljan? Vilken koncentration olja blir det i vattnet? Hur påverkar den sin omgivande miljö?

 

Projektet består av ett antal delmoment; fjärranalys, ekotoxikologi och framtagandet av riskanalysmodellen. Fjärranalysdata från olika typer av satelliter användas för att uppskatta vart oljan tar vägen. Detta görs genom mätningar av havsisens koncentration, utbredning och tjocklek samt havsströmmar och vind. Ekotoxikologiska data används för att uppskatta hur oljan påverkar miljön. Fjärranalysiska och ekotoxikologiska data fungerar som indata i riskanalysmodellen som beräknar hur ett oljeutsläpp skulle påverka miljön och här rangordnas storleken på miljöpåverkan.

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 11 jan 2019.