Hållbar produktionsteknik via bearbetning med kryogen teknik (SUSTAIN-CRYO)

Det övergripande syftet med SUSTAIN-CRYO-projektet är att utveckla kylnings/smörjningsmetoder som möjliggör miljö-neutral produktion i Sverige. Specifika mål är att (1) öka skärande bearbetnings produktivitet med 20%-30%; (2) ta ett nytt CRYO-MQL hybridsystem för kylning/smörjning till marknad (patent SE1550877 A1); (3) få en snabbare tid-till-marknad för kryogena verktygslösningar; (4) minska kassationer och avfall i produktion; (5) undvika användningen av mineraloljor som skärvätskor.


Förbättrad kunskap om den kryo-specifika processmekaniken och materialprestanda via modellering, simulering och karakterisering. Riktlinjer för teknikintegration i verktygsmaskiner och teknikvalidering hos slutanvändaren i industriella pilotförsök. Integrering av MQL-systemet med det kryogena systemet, med användning av miljövänliga vegetabiliska oljor för att helt ersätta mineraloljor, vilket resulterar i en ren miljö utan restprodukter. Rapport om hållbarhetsutvärdering.

Samarbetande organisationer

  • Metal Cutting Research and Development Centre (MCR) (Centrumbildning, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-11-30

Sidansvarig Publicerad: ti 18 sep 2018.