Högtöjningskomposit för utmattningståliga fotproteser

Syfte och mål: Projektet bygger på tidigare genomförbarhetsstudie med en ny typ av fiberkomposit. Extremt tunna klippta kolfibertejper i kombination med epoxymatris används för att förbättra kompositens egenskaper. Det pärlemor-inspirerade materialet uppvisade både teoretiskt och i praktiska prov förbättrade mekaniska värden.
Målsättningen med nuvarande projekt är att påvisa förbättrade utmattningsegenskaper. Dessutom avser projektet implementera det nya materialet i en existerande kompositprodukt; en fotprotes. Förväntade effekter och resultat: Projektet avser lyfta det nyutvecklade kompositmaterialets TRL-nivå från idag ca. 4-5 till 7; materialet utprovat i prototyp under verkliga driftsförhållanden. Vidare förväntas produktionsmetoder och kvalitetsrelaterade processer utvecklas för det nya materialet under projektets gång. Utmattning är i många fall dimensionerande för avancerade kompositer. Genom förbättrade utmattningsegenskaper hoppas projektet kunna påvisa ökat materialutnyttjande och därmed minskad materialåtgång, minskad materialspill vid produktion samt möjlighet till större designfrihet.

Samarbetande organisationer

  • Elitkomposit AB (Privat, Sweden)
  • C LindheXtend AB (Privat, Sweden)
  • Nummers AB (Privat, Sweden)
  • Oxeon AB (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2021-12-12
Slutdatum 2023-11-30

Sidansvarig Publicerad: on 04 maj 2022.