HEAling Vulnerabilities to ENhance Software Security and Safety (HEAVENS)

Projektet har för avsikt att identifiera sårbarheten hos mjukvarusystem inom fordonsindustrin med avseende på datasäkerhet/intrångsskydd (härefter benämnt säkerhet). Utveckling av metoder och verktyg för säkerhetstestning av mjukvara och framtagning av sårbarhetsprofiler och kravspecifikationer, m a p säkerhet, skall bidra till standardisering vid utvärdering av säkerhetsegenskaper hos sådana system. Med ett systematiskt angreppssätt för säkerhetsfrågor kan en övergripande förbättring av kvalitet och säkerhet uppnås. Projektet har som mål att: * Utveckla ett assisterande ramverk för säkerhetsutvärdering av E/E (electrical/electronic) system för fordon * Ta fram en demonstrator för konceptbevis * Sprida ökad kunskap om säkerhet (security) i fordonssystem

Samarbetande organisationer

  • Omegapoint Göteborg (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Combitech (Privat, Sweden)
  • Arccore AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-03-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.