Graphene-based TeraHertz Electronics

Startdatum 2011-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-06-30
​Grafens leder ström otroligt snabbt. Den förmågan gör grafen till en attraktiv byggsten i snabb elektronik. Beräkningar visar att grafen till och med kan göra det möjligt att komma upp i det svåråtkomliga terahertz-området. Området är attraktivt eftersom det erbjuder många spännande tillämpningar, till exempel mjukröntgenkameror som kan se igenom kläder för säkerhetskontroller på flygplatser eller radar som kan se igenom dimma.
 
I det här forskningsprojektet samarbetar ett antal Chalmersgrupper med verksamhet inom grafenbaserad nanoelektronik, inom såväl teori som experiment och teknologi, med en materialgrupp i Linköping. Grafenets kvalitet är avgörande för att det ska gå att bygga kretsar av det, och Linköpingsgruppen har en process för framställning av kanske världens bästa grafen för elektronik.
 
Gemensamt jobbar vi med att modellera, utforma och bygga grafenbaserade fälteffekttransistorer (G-FET) och terahertzdetektorer. Målet är att realisera grafentransistor som arbetar väl över hundra gigahertz och att demonstrera den i ett system.
Externa partners
​​Linköping University
Kontact

​​Stiftelsen för Strategisk Forskning

Anslagsmedel: ​​​28,5 miljoner kronor

Sidansvarig Publicerad: ti 03 jan 2017.