Grafenlager för att förhindra kateter-relaterad urinvägsinfektion

Syftet med detta projekt är att utvärdera möjligheten att använda grafen som en antibakteriell beläggning för medicintekniska produkter. De specifika målen är: * Att utveckla metoder för att belägga olika ytor (termoplastiska elastomerer, polyuretan, silikon, metaller etc.) med grafen. * Utvärdera grafenbelagda ytors möjlighet att avstöta bakteriell biofilm. * Utvärdera möjligheten att grafenbelagda ytor kan detektera biofilmbindning (kvantiativa signaler/biosensorer). * Utvärdera möjligheterna att kommersialisera grafenbelagda medicintekniska produkter. Vi förväntar oss att projektet resulterar i överföring av grafenteknologi från akademisk forskning på Chalmers till tillämpningar inom medicinteknikindustrin på Wellspect HealtCare (WHC). Vi kommer att utveckla beläggningstekniker anpassade för plast- och metallytor kommersiellt intressanta för medicinteknik. Baserat på dessa, planerar vi att grundligt undersöka grafenets förmåga att stöta bort och/eller detektera bakteriell biofilm. Beroende på resultatet, kommer vi sedan att fokusera arbetet på bortstötandet, detektionen, eller båda. Om denna pilotstudie lyckas kommer WHC och Chalmers att fortsätta samarbetet, då det kommer krävas mer tid och arbete för att nå hela vägen till en färdig produkt.

Samarbetande organisationer

  • DENTSPLY Implants (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-11-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.