Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt (GRAMMAR)

Syftet med projektet var att undersöka möjligheterna för ett miljömässigt hållbart grafen-baserat färgsystem med kombinerad effekt mot både påväxt och korrosion på fartyg och marina konstruktioner. Genom litteraturstudie och preliminära tester på lab med modifierat grafen (med adderade funktionella grupper) har användbarheten av grafen i marina färger/ytskydd undersökts.


Resultat från litteraturgenomgången visar på möjligheterna att använda grafen-baserade material i marina färger mot påväxt och korrosion, utan negativ påverkan på den marina miljön. Vi har eftersträvat en jämn fördelning av grafen i polymer-matrisen, vilket är en förutsättning del vid masstillverkning av färg med grafen som aktiv antifouling och antikorrosions substans. Vi har även arbetat fram ett effektivt protokoll för att undersöka grafens antifouling-egenskaper på lab i tester med naturligt havsvatten. Dispergering av grafen i polymer matrisen behöver utvecklas ytterligare för att nå en jämn fördelning av grafen-flagor.

Samarbetande organisationer

  • SHT Smart High-Tech (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-07-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.