GoINN

Startdatum 2007-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31
Chalmers och Göteborgs Universitet samt andra nyckelaktörer kopplade till lärosätena samverkar inom ramen för VINNOVA:s nyckelaktörsprogram i ett projekt som fått namnet GoINN. Här samverkar innovationsrådgivare från båda lärosätena liksom de aktörer som fokuserar kommersialisering. Forskare från Chalmers bidrar även med kunskapsuppbyggnad genom lärorienterade insatser.
Projektledare

Anna Aspgren

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.