GeoSence - Geofencingstrategier för implementering i urban trafikledning och planering

GeoSence skapar implementeringsstragier för städer för hur geofencing kan tillämpas i trafikledning och trafikplanering för att minska föroreningar av luft och buller i städerna, öka trafiksäkerhet och förbättra flöden. I projektet utvecklas, testas, demonstreras och utvärderas fall både inom GeoSence men även inom andra pågående initiativ. Projektet fokuserar ökad förståelse för användaracceptans av tekniken, samt kartlägger och utvecklar nödvändiga operativa processer inom städerna bl.a. med hänsyn till datadelning. Samt att bättre förstå och ge förslag på hur regelverk och policys kan utformas för att stödja implementeringen av tekniken. Ett speciellt fokus ägnas även åt att analysera potentialen och effekterna av att implementera geofencing. Slutligen kommer, verktyg för implementering samt metoder för uppskalning av tekniken i Europa, att föreslås.

Samarbetande organisationer

  • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
  • Stockholms stad (Offentlig, Sweden)
  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2021-04-01
Slutdatum 2024-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 10 jun 2021.