Gastrointestinal oxidation - ett oönskat hinder för optimala hälsoeffekter från våra värdefulla omega-3-fettsyror

Fler och fler bevis pekar på att oxidationsprodukter från marina n-3 fettsyror (sk omega-3) motverkar en del av de goda effekter man sett från dessa fettsyror på bla. kardiovaskulär sjukdom, inflammation och cancer. Behovet av ökad kvalitetskontroll vid produktion av fiskolja har därför lyfts under senare år. En dolt problem är dock att oxidationen av de känsliga omega-3-fettsyrorna inte tycks stoppa efter intag. Spridda bevis, inklusive egna, pekar istället på att fettoxidation uppkommer även under den pro-oxidativa passagen genom mag-/tarmkanalen. I detta projekt är målen att kvantitativt och kvalitativt studera oxidation av traditionell fiskolja, fisk och nya omega-3-rika oljor (alg-, krillolja) i mage och tarm under humana betingelser; dels i en in vitro modell innehållande human mag- och tarmsaft, dels in vivo i människa. Med hjälp av differentierade Caco-2-celler organiserade till villi, kommer negativa effekter från oxiderade omega-3-fettsyror i tunntarmsepitelet uppskattas. Slutligen kommer innovativa strategier för att hämma mag-/tarmoxidation att utvärderas. Exempel är tillsats av specifika polyfenoler och scavengers för reaktiva aldehyder, båda med/utan applicering av mikroenkapsuleringstekniker som tillåter controlled-release. Teamet bakom ansökan har en tvärvetenskaplig sammansättning med expertis inom marin livsmedelskemi, gastrointestinal digerering, toxikologi och ytkemi. Projektet har initierats utifrån såväl miljömässiga, ekonomiska som hälsomässiga skäl.

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.