GRECO - Green Earth, Cleans Oceans

Syfte och mål: Projektet syftar till att ompröva begreppet återvinning av polyetentereftalat (PET) efter att konsumenter har använt det. Nytt funktionaliserat grafen (nanolim) kommer att användas för att binda nytillverkad PET med använd PET från havsplast.
Genom att använda denna nya teknik kan hög hållfasthet samt hög seghet uppnås för återvunnen PET, med minimalt beroende av nytillverkad PET. Detta gör det möjligt att producera återvunnen PET, baserad på en nanokomposit. Förväntade effekter och resultat: Minska beroendet av nytillverkad PET vid återvinning genom tillsättande av funktionaliserad grafen. Förbättrad återvinningsbarhet och bidra till den cirkulära ekonomin. Identifiera och driva kommersiella möjligheter inom sportbranschen. Upplägg och genomförande: Funktionaliserad grafen kommer att tillverkas, som sedan kommer att interagera med både förbrukad PET och nytillverkad PET. Interaktionen mellan funktionaliserad grafen och PET kommer att studeras. Därpå kommer det termomekaniska beteendet, den termiska historien och dess inverkan på gränssnittet mellan den funktionaliserade grafen och PET att studeras. Undersökningen hjälper till att förstå återvinningsbarheten och den termisk nedbrytning vid gränssnittet. Slutligen kommer en go-to-market-strategi och möjlig kommersialisering inom sportmarknaden att undersökas.

Samarbetande organisationer

  • Glenntex AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Sidansvarig Publicerad: on 08 dec 2021.