Strategi för globalisering av monteringsinstruktioner (GAIS)

Syftet med GAIS är att stärka Svensk produktionsteknik genom att utveckla nya tekniker och standarder för smart information- och kommunikationssystem med hjälp av mobila hjälpmedel.

Förväntade resultat är att minska den icke värdeadderande tiden (NVA) för operatörer, genom att effektivisera informationsflödet och antalet informationsbärare. Göra systemet mer flexibelt för en global marknad.

Projektledare: Åsa Fast-Berglund

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs tekniska college (Akademisk, Sweden)
  • Saab (Privat, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.