Fysiologisk övervakning av förare för fordonets hantering av nödsituationer (DrivER)

Syfte och mål: I projekt DrivER (Driver physiologic monitoring for vehicle Emergency Response), en del av konceptet Connected Occupant Physiological Evaluation (COPE), kommer vi utvärdera tre relaterade koncept för detektion av förartillstånd:
1) Användning av icke-invasiva sensorer för att detektera sömnighet i verklig trafik; 2) Användning av icke-invasiva sensorer för att undersöka stressnivå och kognitiv belastning hos yrkesförare; 3) Detektera plötslig hjärtsjukdom såsom arytmier med icke-invasiva sensorer, och som resultat möjliggöra medicinsk utvärdering på distans. Förväntade effekter och resultat: Projekt DrivER syftar till att öka den teknologiska mognadsgraden (TRL nivån) för de tre koncept som utvecklas. Nyckeltalen (Key Performance Indicators, KPIs) består av retrospektiva och prospektiva mått på noggrannhet för detektion av förartillstånd som sömnighet, kognitiv belastning och plötslig hjärtsjukdom under olika förhållanden där gränserna för systemens kapacitet testas. Förhoppningen är att resultaten ska visa vägen mot kommersialisering av icke-invasiva sensorsystem för tillämpningar inom manuell och automatiserad körning och digital hälsa i fordon. Upplägg och genomförande: Utvecklingen av system för detektion av förartillstånd baseras på data som samlas in under tre delstudier. Den första är naturalistisk körstudie med 50 instrumenterade bilar för att vidareutveckla sömnighetsdetektering. I studie två genomförs körsimulatorexperiment med hög kognitiv belastning för att utveckla algoritmer för uppskattning av belastningsnivå. I studie tre är målet att ta första stegen mot att upptäcka plötslig sjukdom genom test av icke-invasiva sensorer i laboratoriemiljö. Signalbehandling, sensorfusion och maskininlärning är grundläggande byggstenar.

Samarbetande organisationer

  • Autoliv AB (Privat, Sweden)
  • Raytelligence AB (Privat, Sweden)
  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2021-04-01
Slutdatum 2023-09-30

Sidansvarig Publicerad: ti 09 nov 2021.