Framtidens tvättstuga

Mänskligt beteende i tvättstugor orsakar storskaligt slöseri med textil, vatten och el, samt undvikbara utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar. Samtidigt baseras modeller av konsumenters tvättbeteende ofta på otillförlitlig självrapportering. Detta projekt syftar till att förbättra miljöprestanda med att eliminera osäkerheten i befintliga miljösystemanalyser, samt att undersöka hur man förbättra konsumentbeteendet i tvättstugor. De boendes befintliga beteende kommer att kartläggas och beteendeförändringar studeras genom interventionsstudier.  Projektet kommer att ge värdefullt underlag för policyanalytiker, ingenjörer och stadsplanerare som vill designa, bygga eller inreda mer hållbara bostäder eller förbättra miljöprestandan av klädeslivscykeln.

Samarbetande organisationer

  • Electrolux (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-03-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: må 26 nov 2018.