Framtidens projektering - en förstudie om metoder som leder till snabbare, effektivare och mer produktionsanpassad projektering

Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan förbättra projekteringsprocessen genom att kartlägga och undersöka nuvarande samt nya metoder och tekniker kring kommunikation och samarbete mellan olika aktörer i projekteringsprocessen för att uppnå en effektivare, snabbare och mer produktionsanpassad byggprocess. Målsättningen är att undersöka projekteringens problem och förbättringsmöjligheter utifrån forskningslitteraturen och intervjuer med aktörer inom den svenska byggbranschen.

Samarbetande organisationer

  • Wäst-Bygg AB (Privat, Sweden)
  • NCC AB (Privat, Sweden)
  • Veidekke (Privat, Sweden)
  • Skanska (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-03-31

Finansieras av

  • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) (Non profit, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 12 sep 2019.