Förstudie om forskning och utvecklingsmiljö ForMAX vid forskningsanläggningen MAX IV

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.