Förstärkning av Fossilfria Energidistrikt projekt FED från VGR

Projektet FED, och den aktuella förstärkningen av projektet, har som
övergripande syfte att påskynda omställningen från fossila till förnyelsebara
energikällor. Detta ska ske genom att utveckla modeller för smart styrning av
energianvändning i kombination med att etablera en lokal energimarknad på
Chalmers Campus
där energisystemen för el, värme och kyla har integrerats.
Förstärkningen av FED syftar till att utnyttja den fulla potentialen i FED, och här
har forskarnas arbetstid i projektet bedömts vara en begränsande faktor.

Startdatum 2017-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-10-31

Sidansvarig Publicerad: to 05 jul 2018.