Förstå och modellera turbulens skapad av bubblor

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum 2021-12-31

Publicerad: to 31 maj 2018.