Förbättrad säkerhetseffekt av kollisionsundvikande styrande system, del 2.

Ökad förståelse för vilka steg som måste tas för att kunna göra kraftigare automatiska styringrepp är en av nycklarna till att utveckla nästa generations kollisionsundvikande system för fordon. Detta behövs för att säkerställer att Sverige, kan ta en världsledande roll inom intelligenta krockundvikande system och därmed bidra till att antalet förolyckade personer i trafiken minskar globalt.

Samarbetande organisationer

  • Zenuity (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-03-13
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 07 apr 2020.