Förbättrad propellerprestanda för isgående fartyg

Sjöfartstrafiken har på senare tid ökat både i Östersjön och i Arktis. Allt eftersom klimatet blir varmare väntas denna trend fortsätta. Statistiken visar att skadade propellrar dominerar bland rapporterade skador på isgående fartyg. Att välja en högre isklassning på propellern skulle minska risken för skada, men ger i gengäld en försämrad propulsiv verkningsgrad. Det är därför av högsta vikt att förbättra propellerns robusthet i is utan att göra avkall på dess prestanda i isfritt vatten. I föreslaget projekt kommer vi att studera hur detta kan uppnås genom en ytbehandling av propellern med hjälp av laser. Den föreslagna processen förväntas förbättra energieffektiviteten hos svenska fartyg och ge fördelar för svenska underleverantörer, och därigenom förbättra svenska redares och sjöfartsindustris konkurrensförmåga. Den föreslagna tekniken förväntas också kunna vara framgångsrik på nästa generation svenska isbrytare.

Startdatum 2017-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-01-31

Sidansvarig Publicerad: ti 03 sep 2019.