FAD- Facilitera Användarstudier på Distans

I produktutvecklingens tidiga faser är det av central vikt att undersöka och förstå en framtida kunders behov och krav. De flesta av de metoder man kan använda kräver att man träffar kunderna, men i tider av social isolering är detta inte möjligt. Vi vill undersöka vilka möjligheter man har om man vill genomföra avancerade användarstudier på distans. Vilka metoder fungerar att överflytta till digitala plattformar? Kan man utveckla helt nya metoder? Kan avancerade användarstudier överhuvudtaget genomföras på distans och kan det till och med finnas fördelar som man kan tillgodogöra sig även efter pandemin har klingat ut?

Startdatum 2020-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 11 aug 2020.