Extraktion av biobränslen och oleokemikalier från cellfabriker med användning av grafenbelagda magnetiska nanopartiklar

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 03 jul 2019.