Ett systemtoxikologibaserat angreppssätt för bedömning av kombinationseffekter av toxiska metaller tidigt i livet

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Karolinska Institutet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-12-01
Slutdatum 2022-11-30

Sidansvarig Publicerad: fr 12 apr 2019.