Eteraser för att bryta kovalenta bindningar mellan lignin och hemicellulosa

Projektet avser att hitta nya sorters enzymer som kan bryta de kovalenta eter-bindningar som finns mellan lignin och hemicellulosa i växtbiomassa. Lignin försämrar biokemisk nedbrytning och mikrobiell omvandling av lignocellulosaråvaror till drivmedel. Projektet kommer att utveckla en metod för att finna relevanta enzymer hos rötsvampar.

Startdatum 2017-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.