Engineering enzymes for the synthesis of 6-aminohex-2-enoic acid: first steps to green production of adipic acid

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Danish Cancer Research Society Center (Forskningsinstitut, Denmark)
Startdatum 2017-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-11-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.