Energiprestanda och innemiljö i skolbyggnader

Projektet syftar till att ta fram en relation mellan energiprestanda (EP) och innemiljö i skolbyggnader. EP anges som köpt energi i kWh/år.m2, men det saknas en motsvarande indikator med avseende på innemiljö. 

Målet är att kunna svara på frågan: vilka skolbyggnader har hög EP och hög kvalitet på innemiljö?

Innemiljö karakteriseras genom ett innemiljöindex som binder samman halter av luftföroreningar relevanta för skolmiljöer och den termiska komforten. Barnens upplevelse av luftkvalitet och termisk komfort kommer att undersökas genom riktade enkäter. Skolornas byggnadstekniska lösningar, energiprestanda, innemiljöindexet, och svar från enkäterna kommer att behandlas med statistiska metoder. 

Resultat kommer att visa vilka skolbyggnader är bäst på låg energianvändning och god innemiljö för barnen. De bästa byggnaderna kommer att tjäna som exempel och kan användas som modeller för utveckling av riktlinjer och lösningar för förbättring av energiprestanda och innemiljö i andra skolor.

 

Samarbetande organisationer

  • Lokalförvaltnigen Göteborg Stad (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 05 feb 2020.