Energieffektivitet genom hela värdekedjan - Arbetsmetoder för ökad konkurrenskraft

Syftet med projektet är att ta fram arbetsmetoder för industrin och sprida information om hur stora svenska företag kan arbeta med energieffektiviseringar över värdekedjan. Rekommendationerna har förutom ett industriellt perspektiv även bäring på myndigheter och akademisk forskning.

Samarbetande organisationer

  • Akzo Nobel - Pulp and Performance Chemicals (Privat, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • ABB (Privat, Switzerland)
Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-08-31

Sidansvarig Publicerad: lö 29 okt 2022.