En jämförande analys av vattenflöden i lignocellulosabaserade etanolprocesser

Syftet med projektet är en jämförande analys av vattenbalansen för etanolprocesser, dels vid hög recirkulering, och dels vid koncept med hög torrhalt i processen. Resultaten från studien ska visa på möjligheter att minimera vattenförbrukning, identifiera flaskhalsar i systemet, samt belysa energimässiga och ekonomiska aspekter relaterade till vattenflöden i lignocellulosabaserade etanolprocesser.

Samarbetande organisationer

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2014-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.