Effekttät VärmeÅtervinning för Flygmotorer

Syfte och mål.
Projektet syftar till att öka kunskapen om möjligheter med en luftbaserad system för utvinning av mekanisk energi ur avgasvärmen från en flygmotor. Målsättningen är att föreslå utformning av ett sådant system och analysera dess tekniska genomförbarhet. Systemet skall samkonstrueras med en anpassad flygmotor och analyseras för att visa potentialen till sänkt bränsleförbrukning och emissioner.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Ranotor (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.