Effektiv arbetsfördelning i byggnätverket

Startdatum 2011-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-03-31
Effektiv arbetsfördelning i byggnät, forskningsdesign, teori och metod.
Projektledare

Kajsa Hultén

Sveriges Byggindustrier Service AB
​Elsebeth Holmen docent, NTNU, Trondheim och Tim Torvatn docent, NTNU, Trondheim

Sidansvarig Publicerad: to 25 jan 2018.